sierbestrating
&
tuinmaterialen

Disclaimer en Privacyverklaring

Disclaimer
Aan het maken van onze website is de grootst mogelijke zorg en aandacht besteed. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd is verouderd of niet meer juist is. De informatie op onze website wordt regelmatig geactualiseerd. Wijzigingen kunnen ten alle tijden worden aangebracht. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend.

Door u geconstateerde onvolledigheden en/of fouten kunt u melden aan: info@tegelhandelboer.nl

Tegelhandel Boer is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op deze website zouden voorkomen. Tegelhandel Boer is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met Tegelhandel Boer zijn gelinkt.

Alle vormgeving, tekst en beelden op deze website zijn het copyright van Tegelhandel Boer. Materiaal van deze site mag niet zonder schriftelijke toestemming van Tegelhandel Boer worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan: info@tegelhandelboer.nl. Elk ander gebruik van het materiaal op deze site is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tegelhandel Boer  ten strengste verboden.

Privacyverklaring
- Algemeen
In deze privacyverklaring informeert Tegelhandel Boer u over de wijze waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden en andere informatie die te maken heeft met hoe Tegelhandel Boer omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens die Tegelhandel Boer verkregen heeft door een aankoop die u gedaan heeft in onze webshop, het invullen van het contactformulier of de aanmelding voor onze nieuwsbrief.

- Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijk persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, (e-mail) adres, telefoonnummer e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens.

Tegelhandel Boer hecht veel waarde aan het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van klanten. Tegelhandel Boer verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Tegelhandel Boer is verantwoordelijke in de zin van de AVG.

- Welke persoonsgegevens verzamelt Tegelhandel Boer en wat wordt er mee gedaan?
Tegelhandel Boer verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Tegelhandel Boer verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie.
De categorieën persoonsgegevens die Tegelhandel Boer verwerkt zijn:
Persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens)
Tegelhandel Boer verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

- Hoe lang bewaart Tegelhandel Boer  uw persoonsgegevens?
Tegelhandel Boer bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

- Hoe gaat Tegelhandel Boer om met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen?
Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen Tegelhandel Boer of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

- Wat zijn uw rechten?
De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die Tegelhandel Boer verwerkt: het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor), het recht van inzage, het recht van correctie, het recht van verwijdering en het recht om toestemming in te trekken.

- Waar kan ik terecht met een vraag of klacht in verband met privacy?
Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door Tegelhandel Boer kunt u contact opnemen met Tegelhandel Boer op telefoonnummer 0184-682866, via email naar info@tegelhandelboer.nl of per post naar Planetenlaan 75, 2957 SM Nieuw-Lekkerland. Graag helpen wij u verder.

- Wijzigingen privacy beleid
Tegelhandel Boer streeft naar een zo actueel mogelijk privacy beleid en behoudt zich daarom het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd op deze website worden gepubliceerd

Klantenbeoordelingen

Klantenbeoordeling
4.52/5
Mooie acties betreffende de terrastegels GeoCeramica. Het ging om een restpartij. Goed geholpen, daarna nog telefonisch bijbesteld en een paar dagen later geleverd. Vriendelijk personeel.Lees meer reviews

Volg je ons al?